• Gratis verzending bij besteding vanaf 30 euro
 • Veilig betalen met Ideal
 • Verzending 1-3 werkdagen

Privacy 

Rylon is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Bedrijf omschrijving

www.rylon.nl

 

Rylon

Zwartewege 32

2805JJ Gouda

info@rylon.nl

06-57372844

 

KvK nummer: 78151309

Btw-nummer: NL003291466B97

 

Welke gegevens verzamelt Rylon?

Rylon verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij van jou verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (dit is optioneel)
 • E-mailadres
 • IBAN

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rylon.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Doel verwerken gegevens persoonsgegevens

Rylon verzamelt jouw gegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Het kunnen afleveren van goederen en diensten
 • Je te kunnen benaderen (telefonisch of per mail) indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • Het kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Rylon neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rylon) tussen zit.

 

 

Wie ontvangen jouw gegevens?

 • Jouw gegevens worden gedeeld met:
  • nl; De gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het sturen van een bericht worden opgeslagen. Jouwweb heeft een veilige HTTPS-verbinding (met SSL-certificaat) en DNSSEC. Met dit certificaat ben je er zeker van dat het verkeer op de website op een veilige manier plaatsvindt.
  • PostNL; Om je pakket te kunnen verzenden.
  • KNAB; voor het afhandelen van de betalingen.
  • Mollie; voor het verwerken van betalingen
  • Google Analytics; hiermee kan Rylon gebruik van de website bijhouden
 • Rylon verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Hoe lang blijven jouw persoonsgegevens bewaard?

Rylon bewaart je gegevens zolang je cliënt bent van Rylon. Dit betekent dat je klantprofiel bewaard wordt totdat je aangeeft dat je niet langer van Rylon’s diensten gebruikt wenst te maken. Als je dit bij Rylon aangeeft zal dit tevens worden opgevat als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dient Rylon facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal Rylon dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Rylon gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rylon en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@rylon.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Rylon wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rylon neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@rylon.nl

 

Wijzigingen van het privacy beleid

Rylon heeft te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Als dit gevolgen heeft op de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daar per mail van op de hoogte.

 

Vragen over het privacybeleid?

Neem gerust contact op via info@rylon.nl